SCREEN TEAM SUBOTICA
ROQ TUNNEL
Toplotna izolacija od kamene vune visoke gustine;
Aksijalni ventilator za konstantnu cirkulaciju toplog vazduha;
Filter za pročišćavanje vazduha na gorioniku;
Antistatička i otporna mrežasta transportna traka sa visokom zateznom čvrstoćom i PTFE zaštitom;
Digitalni prikaz temperature;
Unutrašnji paneli za disperziju strujanja vazduha koji se lako ukljanjaju kod čišćenja;
Min temp 90°C – Max temp 200°C;
Opcija sa dve transportne trake sa nezavisnom brzinom i smerom (opciono);
Ulaz / Izlaz različite dužine (opciono);
Priključak na gas,struju ili oba (opciono);

BROŠURA