SCREEN TEAM SUBOTICA
ROQSTACK
Automatski spaja presavijene komade;
Automatsko zaustavljanje transportne trake;
Transportna traka: 2300mm

BROŠURA