SCREEN TEAM SUBOTICA
ROQPACK
Dizajnirano da istovremeno pakuje serije različitih vrsta i formata.
Dužina ambalaže je neograničena.
Pakovanje se vrši pomoću besprekornog sistema za zavarivanje.
Spremno za spajanje sa ROQ-ovom automatskom linijom za pakovanje
Maksimalna brzina obrade od 1200 komada na sat. U kombinaciji sa ROQFOLD radi prosečno 700 komada na sat.

BROŠURA