SCREEN TEAM SUBOTICA
ROQLABEL A
Automatski nanosi etikete na odeću;
Etikete širine do 80 mm;
Radi u kombinaciji sa ROQFOLD-om;

BROŠURA