SCREEN TEAM SUBOTICA
mapa

PROIZVODI ZA PERLASCENT EFEKTE

PERLAMIN RANGE
Perlamin je asortiman gotovih proizvoda pasti za štampanje za dobijanje sjajnih perlascent efekata. Postojanost na pranje i trljanje je dobro. Preporučena sita su od 55 linija/cm, a za rotacionu štampu je sito od 125.
PERLAMIN COPPER MA
Spremna je za korišćenje štampajuća pasta za nemetalne efekte bakra. Preporučena sita su od 55 linija/cm.
PERLAMIN GOLD R
Spremna za koriščenje štampajuća pasta za nemetalne efekte zlata.
PERLAMIN MA
Spremna za koriščenje štampajuća pasta za nemetalne efekte srebra.
PERLAMIN MT
Spremna za koriščenje štampajuća pasta za neutralne perlascent efekte. Mogus se dodati Minerprint pigmenti da dobijete obojeni perlascent efekat.
PERLAMIN RP
Spremna za koriščenje štampajuća pasta za perlascent neutralni i obojeni efekat.
PERLAMIN SPACE
Štampajuća pasta za efekte prelivanja boja. Moguće je dodati Minerprint pigmente u PERLAMIN SPACE(maksimalno od 0,5% do 2%) za poboljšanje modnih efekata prelivajućeg i perlastog sjaja. PERLAMIN SPACE serija ima odlična svojstva postojanosti suva i vlažna trljanja i pranja. Otisci se moraju sušiti na 150C, 3 minuta. Proiyvodi se mogu koristiti kao uobičajene paste za sito štampu, koristeći sita od max. 55 linija/cm.
PERLAMIN SPACE se sastoji od:
PERLAMIN SPACE YELLOW
PERLAMIN SPACE VIOLET
PERLAMIN SPACE TURQUOISE