SCREEN TEAM SUBOTICA
mapa

NO DRY SERIJA BOJA

COVERING AGENT SR ND
Pokrivna vodena baza, bez PVC-a, ftalata, olova i formaldehida sa visokim pokrivnošću, elastičnim efektom i odličnj stabilnosti u situ. Završni opip je vrlo mekan i vrlo elastičan. Pogodno za sita (90-100 linija/ cm) koja ne zapušava. Proizvod ima mogućnost nastavljanja štampanja čak i nakon dužeg zaustavljanja proizvodnje, s izuzetno smanjenom tendencijom sušenja na sitima. Može se smatrati „vodenim plastisolom“.
TRANSPARENT SR ND
Transparentna vodena baza visoke elastičnosti i vrhunskih karakteristika. Završni opip je vrlo mekan i vrlo elastičan, pogodna za fina sita. Proizvod je na bazi vode, , bez PVC-a, ftalata, olova i formaldehida i ima mogućnost nastavljanja štampanja čak i nakon dužeg zaustavljanja proizvodnje, s izuzetno smanjenom tendencijom sušenja na sitima. Može se smatrati „vodenim plastisolom“.
WHITE SR ND
Bela boja, visoke elastičnosti i vrhunskih karakteristika. Proizvod je na bazi vode, , bez PVC-a, ftalata, olova i formaldehida i ima mogućnost nastavljanja štampanja čak i nakon dužeg zaustavljanja proizvodnje, s izuzetno smanjenom tendencijom sušenja na sitima. Može se smatrati „vodenim plastisolom“.a sita se mogu lako isprati vodom čak i nakon više sati upotrebe. White SR ND je vrlo elastičan, ima vrlo visoku pokrivenost, veoma slabo lepljenje i može se štampati sa vrlo finim sitima, održavajući tipičan mekan opip proizvoda na bazi vode.
WHITE SR ND EXTRA
Nova formulacija za WHITE SR ND koja obezbeđuje iste karakteristike štampanja standardnog proizvoda ali daje vrlo mekan opip i veću elastičnost sa neverovatnom pokrivnošću.
WHITE SR ND PLUS
Bela vodena boja sa vrlo dobrom elastičnošću koja se može koristiti i kao bela baza i kao završni sloj. Zahvaljujući vrlo dobroj štampanosti, mogu se postići visoko definisani otisci bez lepljenja, sa odličnom postojanošću na habanje i pranje.
COVERING AGENT SR ND PLUS
Pokrivna baza, vrlo dobre elastičnosti i bez lepljenja. Proizvod se može koristiti i nakon dužeg zaustavljanja mašine.
TRANSPARENT SR ND PLUS
Transparentna vodena baza visoke elastičnosti i vrhunskih karakteristika. Završni opip je vrlo mekan i vrlo elastičan, pogodna za fina sita. Proizvod se može koristiti i nakon dužeg zaustavljanja mašine.