SCREEN TEAM SUBOTICA
mapa

FPW SERIJA ZA EKOLOŠKI DISCHARGE

BASE FPW
Discharge baza. Može se dodati do 4% Minerprint pigmenata za dobijanje željene nijanse. Nije potrebno pranje pre nošenja. Za aktiviranje dodajte 6% Reducing Agent ECO.
DISCHARGE FPW
Discharge baza koju karakteriše dobra pokrivnost. Proizvod se mora aktivirati Reducing Agent ECO-om. Otisci ne oslobađaju formaldehid, što omogućava ispunjavanje svih zahteva. Da bi se postigli najbolji rezultati, Reducing Agent ECO se mora dobro rastvoriti i sušenje mora da se vrši na temperaturi od 170-180 ° C tokom 3 minuta.
WHITE FPW NO
Discharge bela boja, sa visokom pokrivnošću i mekanim opipom. Može se koristiti kao poslednja i podložna bela. Ovaj proizvod je pogodan za štampanje bez formaldehida bez potrebe pranja. Za aktiviranje dodajte 6% Reducing Agent ECO.
DISCHARGE BASE ECO
Discharge baza. Može se dodati do 4% Minerprint pigmenata za dobijanje željene nijanse. Nije potrebno pranje pre nošenja. Za aktiviranje dodajte 6% Reducing Agent ECO.
DISCHARGE ECO
Discharge baza koju karakteriše dobra pokrivnost. Mora se aktivirati sa 3-6% Reducing Agent ECO-om. Za mekan opip i sjajne boje, Reducing Agent ECO se mora dobro rastopiti i polimerizacija se mora vršiti na temperaturi od 170 ° -180° oko 3 minuta.
REDUCING AGENT ECO
Aktivator za discharge boje, bez formaldehida.